Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí - úvod

Předměty se kterými jsme žili

Úvod        Kontakt

Tato galerie je mimo původně plánovaný rozsah webu, avšak předměty v ní zobrazené
též mé mládí připomínají, tak proč to do webu nedat.

 

Staré předměty - úvod

Kosmetika a chemie pro domácnost

Dopravní prostředky

Další různé z našeho okolí

Elektronika, rádia a tranzistoráčky

 

 

Začátek webu