Keramika Blanka

Obrázky z různých období

Obrazy a obrázky olej, akryl, kombinovaná technika

Kontakt na autora : bvkeramika@gmail.com  - tel. 603 851 355

 

 

Glazovaná keramika pro radost a potěšení - úvod

 

 

 

Aktualita.cz