Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Komerční Centrum Vypich

jihozápadní kvadrant křižovatky Bělohorská – Kukulova

Zástavba je situována na západní polovině pozemku, východní část pozemku bude upravena jako park. Stávající zástavba na západní hranici pozemku bude oddělena pásem izolační zeleně min. 30m širokým. Nově navržené centrum je tvořeno dvěma objekty. Západní halový deskový objekt bude ve dvou nadzemních podlažích sloužit obchodním účelům.Východní objekt na půdorysu písmene „L“ je řešen jako klasický městský dům. Suterén a patro jsou určeny kromě obchodního účelu i pro služby a restauraci. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou umístěny kancelářské plochy. Centrum bude propojeno podchodem pod ul. Bělohorská s předpolím obory Hvězda.
 

 

Komerční Centrum Vypich

 

Komerční Centrum Vypich - model

 

Komerční Centrum Vypich - studie

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"