Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Multifunkční centrum Dlouhá míle

Navrhovaná stavba multifunkčního centra pro obchod, služby a volný čas bude umístěna v prostoru jižně od areálu letiště Praha – Ruzyně, v jihozápadním segmentu křižovatky Pražského okruhu úsek Řepy – Ruzyně. Komunikačně je stavba napojena areálovými účelovými komunikacemi a vyústí ve sběrnou – páteřní veřejnou komunikaci napojenou na ulici K letišti. Jižní smyčka komunikace pro točnu autobusů bude v místech napojení na výhledově navrženou veřejnou komunikaci k terminálu Dlouhá Míle. ( pro eventuální další rozvoj území jižním směrem).

Objekt je navržen jako dvoupodlažní s umístěním parkovacích stání na střeše objektu Zastavěná plocha objektu bude 21.555 m2. V 2.P.P. Multifunkčního centra bude umístěno 9 335 m2 ploch pro maloobchodní prodej, služby , veřejné stravování a kulturní, zábavní a sportovní zařízení, velkoplošná obchodní jednotka o ploše 13 415 m2 (včetně vloženého mezipatra). V 1.P.P. bude umístěno 9 780 m2 ploch pro maloobchodní prodej, služby , veřejné stravování a kulturní, zábavní a sportovní zařízení.
 

Dlouhá Míle - mutifunkční centrum - situace


Dlouhá Míle - mutifunkční centrum - model

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"