Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí - úvod

Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí

Úvod        Kontakt

Jednotlivé fotografie z Mladé Boleslavi

 
Nepamatuji si jsem stále moc mladý.
339
Nepamatuji
338
Svárovský pomník - jak jsem dostal, prodávám., avšak nepamatuji.
337
Výhled na Štěpánku směrem k hradu - 1948
336
Filiálka Bank Austria cca 1910 Palackého ulice
335
Poliklinika v Jaselské ulici od architekta Jiřího Krohy
331
Pírkovo santorium, později porodnice při silnici k Jemníkům. Zde jsem se také narodil.
332
Nepamatuji si. Poznámka je v odkazu pod náhledm fotografie.
333
Neumím zařadit. Poznámka je v odkazu pod náhledm fotografie.
334
Josefské náměstí cca 1966
340
Neumím zařadit. Poznámka je v odkazu pod náhledm fotografie.
341
Marxova ulice pod hradem
342
Čejetice
343
Jatka na Ptáku
344
U plynárny
345
Sídliště na Rozvoji, předpokládám Jilemnického ulice od pana Studničky
346
Kulturní dům AZNP od ulice Blahoslavova od pana Studničky
347
Snímek Karlova Vrchu r. cca 1964. Díky panu Studničkovi.
348
Na Karmeli před r. 1900
349
Na Karmeli r. 1974
350
Stará radnice před 2. světovou válkou
216
Synagogní - šedesátá léta minulého století
217
Synagogní - čtyřicátá léta minulého století
218
Velký bazén na Plivátku
375
Bankovní úřad Ministerstva financí
384
Most přes Klenici
385
Reálka a chlapecká škola
386
Filiálka Národní banky československé
388
Bývalá školka naproti ul. Boženy Němcové.
228
Obchodní akademie od Klenice
396
Měšťanská škola.
397
Rozestavěný dům kultury
402

 

Nahoru

Úvod