Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí - úvod

 

Mladá Boleslav krátce po válce

 

Válka sice skončila 8. května 1945 ve 24:00, ale Německá armáda vč. spojenců jsou stále v pohybu a hledají únik před sovětskou armádou směrem na Mělník.

Mladá Boleslav se však stala obětí jakési setrvačnosti. Nálet na Mladou Boleslav provedlo sovětské letectvo ve středu 9. května 1945 kolem 10. hodiny dopolední. Mladá Boleslav se tak stala jedním z evropských sídel postižených leteckým náletem po 2. světové válce.

Nálet se uskutečnil ve čtyřech vlnách. Byl součástí rozsáhlejší letecké akce, jejímž úkolem bylo zamezit ústupu německé armády do amerického zajetí nálety na dopravní uzly. Vzhledem k tomu, že jednotky německé armády nedodržely podmínky kapitulace a nezastavily se na místě, kde je bezpodmínečná kapitulace zastihla, přikročilo sovětské velení k bombardování i 9. května 1945. Při náletu na Mladou Boleslav zahynulo přibližně 450 lidí. Oběti lze zhruba rozdělit na 150 občanů české národnosti (z Mladé Boleslavi a blízkého okolí), a na zhruba 300 příslušníků německé národnosti a jejich litevských a estonských spojenců. Na město svrženo 700 bomb různé tonáže – od 2,5 do 250 kg. Zničeno bylo 32 domů, částečně poškozeno 105 a lehce poškozeno 396 domů. Poničena byla také značná část mladoboleslavské automobilky

Tolik hrubý popis událostí z Wikipedie.

Pozn. níže

 

Pohádková keramika

Karamika Blanka

cleaner

 

Nahoru

 

Úvod