Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí - úvod

Staré fotografie z Mladé Boleslavi a okolí

Úvod        Kontakt

Výstaviště - Masarykovy sady

 
Severočeská výstava Městské divadlo, gympl, sokolovna Otevření sokolovny - slavnost Roh Blahoslavovy ulice, koloniál, později "zubárna"
246 247 248 249
Výstaviště 1927 Výstaviště Rozkvetlé výstaviště z doby nedávno minulé Sokolovna 1916
254 255 256 257
Masarykovy sady - fontána Eršilova restaurace na rohu Husovy ul. Výstavba sokolovny v Palackého ulici v r. cca 1904, v pozadí bývalá vojenské správa, dnes snad zdravotní pojišťovna Škoda. Při ulici vysázené lípy. Sokolský pozdrav z Výstaviště
258 259 260 261
Severočeská výstava 1912 Severočeská výstava 1912 Severočeská výstava 1912 Výstaviště 1937
262 263 264 265
Výstaviště 1912 Výstaviště 1946 ??? Sokolovna 1915 Výstaviště
266 267 268 269
Pavilóm a sochy na výstavišti Výstaviště Sokolovna Výstaviště
270 271 272 273
Bazén se sochou Výstaviště  od pana Studničky Divadlo, reálka ( nebo gympl, SVVŠ - jak libo ) Mše před odchodem na frontu 1914
274 275 252 253
Jan Amos Komenský
250
Pěkná vyrovnaná architektura, to dneska ...
251
Výstava Severních Čech 1927
381
Výstaviště - Husova třída
411
 

Nahoru

 

Úvod