Povídky, fotostory a jiné nevšední zážitky,
tentokráte o vitrážích a podobných okrasách fasád nejen.

Svět není nutné brát zcela vážně

Vitráže, falešné vitráže

11.9.2012

 

 

 

Brouček

 

Vitráž je skleněná plocha složená z různobarevných skel spojovaných pomocí olověných pásků a sloužící k zasklení oken.

Příklady z kostela sv. Prokopa, Mega Parku

V přeneseném slova smyslu jde také o název techniky, která se používá k jejich výrobě.
Klasická vitráž vzniká spojováním různobarevných úlomků skla za studena pomocí olověných, měděných, mosazných nebo zinkových profilů. Používá se na plochy (okna, dveře).

Kostel sv. Prokopa na Žižkově je novogotický síňový trojlodní chrám z let 1899 až 1903 od architekta Josefa Mockera. V ose hlavního průčelí je věž vysoká 70 m. Hlavní portál je zdoben reliéfem od sochaře Pekárka.

Ukázka z vitráží tohoto kostela
:Vitráž - Kostel sv. Prokopa na Žižkově

V přeneseném slova smyslu jde také o název techniky, která se používá k jejich výrobě.
Klasická vitráž vzniká spojováním různobarevných úlomků skla za studena pomocí olověných, měděných, mosazných nebo zinkových profilů. Používá se na plochy (okna, dveře).

Falešná vitráž

Zdánlivě připomíná klasickou vitráž, ale není vytvořená z dílků, pouze pomocí barev na sklo a nalepovací olověné kontury nebo kontury z barvy. Základní princip vitráže (skládání jednotlivých kousků skla) se zde tedy neuplatňuje.

Ukázka z falešných vitráží kostela u sv. Mega Parku - Mallorca
Půllitr

Španělský chasník

Výčepní

Paní vedoucí

Falešná luxferová vitráž z hotelu Dunas Blanas Mallorca není spojená olovem, ale na beton a je přímo okouzlující. Na beton.
Luxferová vitráž

Jak je z ukázek z Malorky vidno, je jasné, že se  tam jedná o opravdové katolíky a sakrální výzdoba je jim velice blízká.

Výrazem sakrální (z latinského sacer – „svatý“) rozumíme něco, co přesahuje člověka. Může se například jednat o nadpřirozenou moc, či sílu, nebo o jakoukoliv záležitost, o které se domníváme, že se jedná o dílo Boží. Sakrální je považováno za absolutní, nejvýše postavenou hodnotu. Věřící říkají, že se sakrálnímu můžeme pouze přiblížit, a to ještě pouze prostřednictvím speciálních rituálů, při kterých máme bytost, která nás přesahuje, v absolutní úctě.
Obecněji se tento výraz používá k pojmenování něčeho, co má souvislost s církví. Nejčastěji se setkáváme s pojmem sakrální architektura, kdy je pak například kostel označován za sakrální stavbu.
V některých souvislostech je možné jako synonymum použít i slov bohoslužebný a chrámový.

Nahoru

 

 

 

 

Obsah webu

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku