Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Obnova a revitalizace vodního díla Džbán, v Praze 6

 

sepsáno léto 2018

Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 – 1971 na Litovicko - Šáreckém potoce v Praze 6 za účelem rekreace obyvatel hl.m. Prahy a je současně rybářským revírem pro sportovní rybolov.

Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

Ukázka z díla

V posledních letech se kvalita vody v nádrži neúnosně snížila a byly vydávány zákazy koupání. Množily se sinice. Šárecký potok pod nádrží silně zapáchal dlouho po letní sezóně 2006.

Pohled na nádrž Džbán

Tento stav je vyvolán nevyhovující kvalitou přitékající vody z Litovického potoka, který je znečištěn už před hranicí Prahy. Další znečištění se do něj dostává splachováním nečistot z místních komunikací při silných deštích, zejména z ulice Ruzyňská.
Za dobu existence nádrže se na její dno splavilo velké množství sedimentů. Odhaduje se, že bude potřeba vytěžit 70.000 m3 usazenin.
15. listopadu 2007 proběhlo vypuštění nádrže a výlov ryb.

Výlov ryb   Sumec

Při vypouštění nádrže došlo k vyplavování usazeného sedimentu do potoka. Voda se silně zakalila a ocelově zabarvila. Břehová čára se pokryla mocnými vrstvami vyplaveného bahna z nádrže.
Samotné odbahňování bude zahájeno koncem jara 2008 a bude trvat cca 5 měsíců. Náklady budou kolem 50 milionů korun. Bude provedena i oprava technologií v hrázi vodního díla a sanace levého břehu, který je erodován.

Odbahňování začalo 1. května 2008, tedy o měsíc dříve, než se původně předpokládalo.

cedule  01   02   03   04

Byl vytěžen veškerý sediment 65.000 - 70.000 m2* za pouhých 67 dní. Celkové náklady na vytěžení sedimentů jsou ve výši 30 - 35 miliónů korun ( údaje se liší dle jednotlivých informačních zdrojů ).

Informační zdroje tvrdí, že napouštění přehradní nádrže Džbán bylo zahájeno v sobotu 26.7.2008. Avšak objektiv zaznamenal, že 20.7.08 již vody přibylo.

05   07   08   09   10   11   12

Oprava stavidel a hrází potrvá asi dva týdny, pak začne pozvolné napouštění nádrže.

06

Rychlost napouštění závisí na klimatických podmínkách (teplota, srážky) a tím na vydatnosti přítoku Litovicko-Šáreckého potoka. V letních měsících se přítok pohybuje okolo 50 l/s.

14   15   16

Vzhledem k ploše nádrže, která činí 13 ha a objemu 300 000 m3 vody, bude napouštění probíhat pozvolně, maximálně 10 cm za den ( to jsou mýty ? ).

17   18   19

Toto je stav k 3.8.2008
........................................

Už je skoro napuštěno ( 31.8.08 )

20 21

Pokračování článku

Nahoru

Galerie obrázků po vypuštění nádrže

 

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku