Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Revitalizace území pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána

 

sepsáno 24.2.2019

V Liboci vniká nový rybník Terezka.

Na jiných stránkách jsem uvedl "Pražský Boubín byl již založen a vzkvétá do krásy". Bylo to území opravdu šeredné, neudržované a zpustlé. Od roku 2016 se však mnohé změnilo.

Bylo nutné zlikvidovat neudržovanou zahrádkářskou kolonii, vyčistit nikým neudržované městské pozemky mezi Litovickým potokem a zdí obory Hvězda. Na sklonku roku 2017 byla zahájena výstavba nového pražského rybníka Terezka napájeného vodou z potoka Světluška a rybníka v oboře Hvězda.

Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

Ukázka z díla

Prvotně zde byly zlikvidovány přestárlé stromy a byly provedeny terénní úpravy. Během zimních měsíců byly vybagrována hlavní část nádrže, vybudována hráz, Břehy rybníka jsou zpevněny kamenivem. Byl  vystavěni požerák pro vypouštění vody z nádrže. 

Okolo rybníka jsou zhotoveny štěrkové a mlatové cesty. Podél zdi obory Hvězda vznikne louka se zelení.

Náklady na vybudování rybníka činily 6 milionů korun. Byly uhrazeny hlavním městem Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

Autorské Fotografie lokality od  1.2.2018 do 24.2.2019

Revitalizace území zahrádek v Liboci Bagrování budoucího rybníka Terezka Pohled na Terezku ze svahu pod kostelem Vykácené stromy Vyštěrkování dna rybníka Terezka Pohled na Terezku z nové cesty Zamrzlá hladina rybníka Terezka Pohled směrem na oboru Hvězda Území pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána Členěný přítok potoka Světluška

 

Lokalita se touto akcí výrazně zlepšila. Snad bude Terezka mít dostatečný přítok vody a správnou hloubku, aby se v ní voda nekazila, jako se stávalo u nového rybníčka za zdí obory Hvězda.

Nahoru

 

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku