Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Výstavba nových rodinných domů Na Dědině po druhé světové válce.

Stavba prvních 30ti družstevních bytových jednotek, tj. 15 dvojdomků byla zahájena v r. 1947.

sepsáno 23.3.2009

 

 

 

 

Slavnostní výkop byl proveden členy představenstva a dozorčí rady dne 30. června v 16 hodin odpoledne. Po slavnostním výkopu byly ihned zahájeny stavební práce.

 

Jednalo se o výstavbu na "zelené louce" v nejzápadnější části dnes souvisle osídleného katastrálního území Ruzyně v Praze 6 v tehdejší samostatné obci Ruzyně, v politickém okrese Praha-venkov-sever.

Výstavba na Dědině brožura  Plánek výstavby na dědině

Více

 

 

 

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"