Staré Holešovice, Praha  7     

 

 

 

 

Bubny a Bubenské nábřeží

155

155_ Pravé předmostí Hlávkova mostu
Pravé předmostí Hlávkova mostu. R. 1972

154

154_Hlávkův most
Hlávkův most
 

57

57_Pohled z Hlávkova mostu 1971
Pohled z Hlávkova mostu 1971

58

58_Pohled na Hlávkův most
Pohled na Hlávkův most
 

93

93_Hlávkův most
Hlávkův most
 

148

148_Pohled na jádro osady v Bubnech
Pohled na jádro osady v Bubnech

149

149_ čp. 421 ve Vltavské ulici
Č.p. 421 ve Vltavské ulici
 

150

150_Bubenské nábřeží.R. 1908
Bubenské nábřeží 1908
 

152

152_ Bubenské nábřeží s areálem bývalého Bubenského dvora
Bubenské nábřeží a Kostel sv. Antonína

153

153_Torzo bubenského pivovaru, bývalého Bubenského dvora před demolicí
Torzo bubenského pivovaru, před demolicí

151

151_Vltavská ulice se skupinkou domů
Vltavská ulice se skupinkou domů

165

165_Dopravní podniky 1974
Dopravní podniky 1974
 

 

 

Ručně modelovaná keramika

 

Kontakt na autora jv@aktualita.cz

 

 

Odkaz na hlaní stránku