Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Rybník Libočák na Litovickém potoce v zimě

 

Sepsáno 14.1.2021

Libocký rybník - nazývaný místními "Libočák"

Libocký rybník se nachází v Praze 6 v katastrálním území Liboc v údolí Litovického potoka pod Petřinami a kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Rybník byl původně průtočný. V roce 1987 byl přestavěn z průtočného na boční ( je tedy napájený zatrubněným náhonem), aby se rybník nezanášel sedimenty z Litovického potoka.

Původně byl Libočák nazýván "Markitskej panskej rybník", nebo také Hradní rybník. Později se začal používat název Libocký podle stejnojmenné obce.

Rybník založil císař Rudolf II. v roce 1853 při úpravě Královské bažantnice na Pražském hradě. Historicky rybník byl, a nadále je, zdrojem vody pro vodovod Pražského hradu, kde je voda využívána zejména k závlahám. Voda je z rybníka odebírána odběrným objektem umístěným v severovýchodní části hráze. V minulosti byla voda na Pražský hrad vedena systémem otevřených příkopů a trub, v současné době je již celý vodovod veden pod zemí.

Kromě rybaření je Libočák a jeho okolí využíván k oddechu a rekreaci. Procházky, v zimě bruslení, v létě koupání a plavání.


Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

Ukázka z díla

 

Mapky
 
Mapa oblasti

Mapa oblasti

 
Letecká mapa Libočáku

Letecká mapa Libočáku

 

Autorské Fotografie od Libockého rybníka

Západ slunce a kostelem sv. Fabiána a Šebestiána

Západ slunce a kostelem sv. Fabiána a Šebestiána

Bruslení na Libockém rybníce

Bruslení
na Libockém rybníce
 

Zamrzlý a zasněžený rybník v Liboci

Zamrzlý a zasněžený rybník v Liboci

 

 
Stará Liboc pod oborou Hvězda

Stará Liboc
pod oborou Hvězda
 

Libocký kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Libocký kostel sv. Fabiána a Šebestiána
 

Labuť a kachny na Libočáku

Labuť a kachny na Libočáku
 

 
Mladá Labuť

Mladá Labuť
 

Labutě jako krasobruslařky

Labutě jako krasobruslařky
 

Litovický potok vedle Libočáku

Litovický potok vedle Libočáku
 

 

Technická a jiná data o Libockém rybníku :

Plocha hladiny je 27 035 m2, objem nádrže pak 44 933 m3,
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 2,5 m)
Vlastník: Hlavní město Praha, Správa: Lesy hl. m. Prahy
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401 012, Šárecký potok 1, podrevír č.2 - rybník Libocký

V roce 1963 byl rekonstruován odběrný objekt pro hradní vodovod a jeho dílčí úpravy byly do dnešní podoby provedeny v 2. polovině 90. let minulého století při úpravě rybníka.

V roce 1987 byla provedena celková rekonstrukce rybníka. Rybník byl odbahněn a hráz byla opevněna polovegetačními tvárnicemi. Aby se rybník nezanášel sedimenty z potoka, byl přestavěn z průtočného na boční (tedy napájený zatrubněným náhonem). Úpravám neunikl ani Litovický potok, který byl napřímen, jeho koryto bylo prohloubeno a opevněno tak, jak ho vidíme dodnes.

Podobné téma: V Liboci vnikl nový rybník Terezka

Pár údajů z encyklopedie Ottův slovník naučný

Od [Liboc]-e vedou do král. hradu dva vodovody, jeden s vodou měkkou a druhý s pramenitou. Voda pramenitá stéká ze 7 pramenů a studánka ta má ode dávna jméno »Studánka královská«. Vodovod postaven v l. 1540-73 za králů čes. Ferdinanda I. a Maximiliána II. Voda měkká vede z rybníka libockého, jejž založil k tomu účelu cis. Rudolf II. Právo k lovení tohoto rybníka náIeží klášteru břevnovskému. Srv. B. J. Holub, Odkryté poklady (Praha' 1893).

Nahoru

 

Kontakt na autora ( opiště text ) jv@aktualita.cz

Odkaz na hlaní stránku